Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Formålet til Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Her får du informasjon om hvordan vi jobber med dette.

Åpenhetsloven er en ny lov som gjelder fra 1. juli 2022. Den omfatter alle større norske selskaper, og innebærer at man som produsent har ansvaret for å holde oversikt over egen leverandørkjede for å avdekke og unngå risiko for – og brudd på – menneskerettighetene. Dette gjøres gjennom regelmessige aktsomhetsvurderinger.

Ved forespørsel skal alle norske produsenter kunne gi informasjon om hvordan de overvåker risiko, samt kunne svare på andre spørsmål om sin leverandørkjede. Det betyr at du kan sende oss spørsmål om vår produksjon relatert til arbeidet med menneskerettigheter og anstendig arbeid, og etter loven forvente å få et svar. Har du spørsmål om disse temaene, kontakt vår forbrukerservice.

OHPC har vært medlem av Etisk Handel siden 2005, og vi bruker blant annet deres verktøy og ressurser for aktsomhetsvurderinger. Vi leverer årlig en medlemsrapport som er offentlig tilgjengelig på Etisk Handels hjemmeside og kan lastes ned under punktet «Orkla Home & Personal Care».

OHPC rapporterer via Orkla sin års- og bærekraftsrapport. I tillegg finnes det mer informasjon om rapportering på konsernets hjemmeside. Fra 2023 vil vi også rapportere årlig inn til Forbrukerrådet.

Relevant informasjon i årsrapporten for 2022 for OHPC finnes på følgende sider:
– Organisering: Side 9
– Segmenter: Side 157 – 163
– Menneskerettighetspolicy, rutiner, varslingskanaler: Side 40 – 43
– Negative konsekvenser, risiko og tiltak: Side 83 – 91

Motvirk dårlig ånde med Solidox Frisk Pust
Solidox

Ta vare på tennene

Solidox har et bredt spekter av tannprodukter som hjelper deg å holde tennene friske og sunne hele livet.

Lær mer om oss